Tel: +359/608/400 01 | E-Mail: mail@rodina-popovo.bg

Пазари

“Родина-Попово” ООД е ориентирано изключително към експорта. С висококачествената си продукция намира пазари в Канада, Германия, САЩ, Италия, Франция и други. Името “Родина” в годините се е наложило с високия си професионализъм и качество на тези пазари.

Back to Top