Tel: +359/608/400 01 | E-Mail: mail@rodina-popovo.bg

Оборудване

В предприятието е внедрено високотехнологично оборудване от водещите фирми в бранша. Дружеството разполага с флуидизационен лентов тунел на “FRIGOSCANDIA” и 3 статични тунела за IQF замразяване, лазерен сортировач от последно поколение “Helius” – BEST за окачествяването и почистването на продукта, 3 метал детектора, 2 производствени и опаковъчни зали, дозираща машина за малки разфасовки и други.

Back to Top