Tel: +359/608/400 01 | E-Mail: mail@rodina-popovo.bg

Пазари

Производството на „Родина Агро” е експортно ориентирано. Продукцията на предприятието намира пазари сред водещите фирми в хранително-вкусовата промишленост в Белгия, Франция, Великобритания, Германия, Скандинавските страни и други. Името “Родина” в годините се е наложило с високия си професионализъм и качество на тези пазари.

Компанията е член на Съюза на Преработвателите на Плодове и Зеленчуци в Р.България.

Back to Top