Tel: +359/608/400 01 | E-Mail: mail@rodina-popovo.bg

Оборудване

На полето се използва високотехнологично оборудване.
„Родина Плод” е първа компания в България, прилагаща машинно бране на малини. Използва комбайн OXBO – САЩ. Малинокомбайнът OXBO 9120 е модел за най-висококачественото бране на цели малини.Back to Top