Tel: +359/608/400 01 | E-Mail: mail@rodina-popovo.bg

Дейност

Основната дейност на компанията е отглеждането на плодове и зеленчуци. „Родина-Плод” обработва повече от 20 ha земя, произвежда: малини сорт „Херитидж” и „Мекер”, ягоди и пипер.

Липсата на промишлени замърсители в района и високото ниво на хумусния слой в почвата е гаранция за екологична и биологична чистота на произвеждания продукт. Това улеснява непрекъснатия контрол върху почвите и водите.
Прилагат се биологични методи на земеделско производство и непрекъснато се наблюдават производствените и екологичните параметри:

  • Плодородие на почвите
  • Доставка на макро- и микроелементи
  • Качеството на водата
  • Баланс на хранителни вещества в почвата, насажденията и продукцията.

Дружеството прилага добри земеделски и агроекологични практики.
Сертифицирано е по GLOBAL G.A.P.

Back to Top