Tel: +359/608/400 01 | E-Mail: mail@rodina-popovo.bg

Кои сме ние

„RОДИНА ХОЛДИНГ” АД е компания с дългогодишен опит в областта на леката промишленост, земеделието и хранително-вкусовата промишленост.

Ние вярваме в партньорството и взаимното зачитане на интересите. Градим взаимоотношенията с нашите клиенти въз основа на взаимното доверие, коректността и високия професионализъм като естествена предпоставка за дългосрочно и ползотворно сътрудничество.
Ние държим на качеството и точността при изпълнението на договорите и възложените поръчки.

Виж повече


Родина Агро

Родина Агро

Родина Попово

Родина Попово

Родина Плод

Родина Плод
Back to Top