Tel: +359/608/400 01 | E-Mail: mail@rodina-popovo.bg

Родина Агро

„Родина Агро” ЕООД е създадено през 2004 г. като дъщерно дружество на „Родина Холдинг” АД в гр. Попово, България. Дейността на дружеството започва като органично земеделие.

През 2006 г. се изгражда хладилна и производствена база в гр. Попово. Предприятието се специализира в замразяване и преработка на плодове и зеленчуци.

През 2017 г. дружеството прави значителна инвестиция в разширяването на складова и производствена база, както и в ново оборудване. Понастоящем хладилната база е с площ над 4500 кв.м.
Днес компания е с лидерски позиции в бранша.

Back to Top