Tel: +359/608/400 01 | E-Mail: mail@rodina-popovo.bg

Компания

История


1962 г. – създаване на шевното предприятие ДИП „Родина” в гр. Попово.
1995 г. – предприятието е регистрирано като акционерно дружество след приватизацията на държавната фирма „Родина”.
2004 г. – предприятието е пререгистрирано като Холдинг. “Родина-Холдинг” АД 100% е частно акционерно дружество, което в състава си има 3 дъщерни дружества:

  • “Родина-Попово” ООД – производство на дамска и мъжка конфекция
  • “Родина-Агро” ЕООД – замразяване и преработка на плодове и зеленчуци
  • “Родина Плод” ЕООД – отглеждане на плодове и зеленчуци

„Родина-Холдинг” АД е социално отговорна компания, която се грижи за своите служители. Фирмата предоставя пакет социални придобивки за хората, които работят за нея. Активно подпомага и се ангажира със социални, благотворителни и доброволчески кампании и събития с обществена значимост.
Движещата сила за успеха на компанията са съвременните технологии, креативните идеи, висококвалифицираните мениджърски екипи, за които просперитетът на компанията е кауза.
„Родина-Холдинг” АД и нейните дъщерни компании са награждавани неведнъж от българските и чуждестранните партньори и обществени организации.

Местоположение

България е страна с хилядолетна история. Днес тя достойно заема място в европейското семейство. Увеличиха се многократно чуждестранните инвестиции в областта на индустрията, хранително-вкусовата промишленост и туризма.


Попово е град в Североизточна България. Градът има благоприятно географско разположение, както и отлични природни условия за отглеждане на малини, ягоди и други видове плодове и зеленчуци.


Родина Агро

Родина Агро

Родина Попово

Родина Попово

Родина Плод

Родина Плод
Back to Top