Tel: +359/608/400 01 | E-Mail: mail@rodina-popovo.bg

Родина Плод

Дружеството е основано през 2004 г. в гр. Попово като дъщерна компания на „Родина-Холдинг” АД. регионът на гр. Попово е с отлични природни условия за развитие на земеделието – производство на малини, ягоди и други видове плодове и зеленчуци.

Back to Top